Giáo dục


TP.HCM: Quận 9, 11 công bố kế hoạch tuyển sinh

TP.HCM: Quận 9, 11 công bố kế hoạch tuyển sinh. Ngày 12.6, Phòng Giáo dục quận 9 và 11 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 - 2015.

Tin liên quan

Ngày 12.6, Phòng Giáo dục quận 9 và 11 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 - 2015.

TP.HCM: Quận 9, 11 công bố kế hoạch tuyển sinhGiờ học của học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) - Ảnh: Thanh Hiếu

Theo đó, kế hoạch tuyển sinh của quận 9 như sau:

Mầm non: Thời gian phát và nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15.6, công bố danh sách vào ngày 31.7.

Lớp 1: Trường tiểu học phát và nhận hồ sơ từ ngày 1.7, công bố danh sách vào ngày 31.7.

Lớp 6: Học sinh hoàn thành bậc tiểu học sẽ vào học lớp 6 trường công lập theo phân tuyến của quận. Các trường  phát và nhận hồ sơ từ ngày 15.6, công bố danh sách vào ngày 15.7.

Các trường có lớp tăng cường tiếng Anh sẽ tiếp nhận những học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu bậc tiểu học của chương trình tăng cường tiếng Anh và có điểm kiểm tra công nhận từ 6 điểm trở lên.

Quy định phân tuyến tuyển sinh của quận 9, bạn đọc xem tại đây.

Kế hoạch tuyển sinh của quận 11 như sau:

Mầm non: Mở 4 lớp nuôi trẻ từ 12 - 18 tháng tuổi tại Trường mầm non quận 11, Trường mầm non 10, Trường mầm non 15, Trường mầm non 16.

Các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 1 - 19.7 và công bố danh sách học sinh vào ngày 31.7.

Lớp 1: Không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài quận.

Lớp 6: Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 16.6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15.7.

Bấm vào đây để xem chi tiết kế hoạch tuyển sinh năm học 2014 - 2015 của quận 11.

B.Thanh