Giáo dục


TP.HCM trợ giá xe buýt đưa đón học sinh

TP.HCM trợ giá xe buýt đưa đón học sinh. Ngày 16.10, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin về mức phí đối với những học sinh đi học bằng xe buýt sau khi được trợ giá.

Tin liên quan

Ngày 16.10, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin về mức phí đối với
những học sinh đi học bằng xe buýt sau khi được trợ giá.

Cụ thể, theo hình thức tuyến, tức đưa rước học sinh theo các điểm tập trung quy định trên lộ trình đến trường cũng như ngược lại vào giờ tan học, đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng. 
Mức đóng góp này áp dụng cho 22 ngày học/tháng và phương tiện di chuyển không máy lạnh (không tính cho địa bàn Cần Giờ). 
TP.HCM trợ giá xe buýt đưa đón học sinh
Riêng hình thức đưa rước tận nhà (là hình thức đưa rước từ nhà của từng học sinh đến trường và ngược lại) thì các trường thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp vận tải và phụ huynh học sinh, mức đóng góp phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ (phương tiện, thời gian đưa rước…).

B.Thanh