Kinh tế


TPBank lãi 536 tỷ, vượt kế hoạch năm

TPBank lãi 536 tỷ, vượt kế hoạch năm. Kết thúc năm tài chính 2014, tổng tài sản của TPBank đạt trên 51.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng trưởng trên 50% so với đầu năm

Tin liên quan

Lợi nhuận luỹ kế (sau khi trích đủ dự phòng tín dụng) của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tốt hơn so với dự báo, đạt trên 536 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, xử lý và thu hồi được nhiều khoản nợ cũ và không để phát sinh mới nên tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm chỉ ở mức 1,00%, thấp hơn rất nhiều so với mức 3% cho phép theo quy định.

Trong năm, TPBank đã tài trợ tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp, các tổng công ty, tập đoàn lớn, trong đó điển hình có những ngành, lĩnh vực mới mà TPBank tiên phong  như: ký hợp đồng tài trợ tín dụng mua máy bay Vietjet Air, hợp đồng tài trợ tín dụng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao với tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử Flexcom…