Công nghệ


TPHCM: Hỗ trợ DN áp dụng công cụ nâng cao năng suất

TPHCM: Hỗ trợ DN áp dụng công cụ nâng cao năng suất. Ngày 13/8, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ nâng cao năng suất năm 2014.

Tin liên quan

Theo đó, doanh nghiệp (thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động sản xuất/kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố) có mong muốn và quyết tâm xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất, thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp quy… đều có thể đăng ký nộp hồ sơ tham dự chương trình. Khi được xét chọn, các doanh nghiệp sẽ nhận được một nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện từ ngân sách nhà nước.

Đây là chương trình thường niên của Sở Khoa học & Công nghệ TPHCM, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tích cực áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trình tự xét chọn:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký về Ban Điều hành Chương trình;

- Ban Điều hành Chương trình sẽ tổ chức khảo sát thực tế tại doanh nghiệp;

- Ban Điều hành Chương trình sẽ tổ chức xét chọn căn cứ vào hồ sơ đăng ký tham gia, phiếu khảo sát sơ bộ và phần trình bày của doanh nghiệp trước Ban Điều hành để tiến hành xét chọn.

Hồ sơ bao gồm:

1. Phiếu đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp (theo mẫu).

2. Giấy phép kinh doanh/giấy phép thành lập doanh nghiệp.

3. Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý/Công cụ năng suất/Thực hiện công bố hợp chuẩn/Công bố hợp quy/Kế hoạch viết báo cáo tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia.

4. Bảng dự trù kinh phí triển khai thực hiện.

5. Hợp đồng tư vấn (nếu có).

6. Quyết định bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo.

7. Quyết định thành lập Ban triển khai.

8. Hợp đồng chứng nhận (nếu có).

Doanh nghiệp mong muốn tham gia có thể gửi hồ sơ đăng ký về Ban Điều hành Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp (263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3).  ĐT: 08.39302004, 08.39307203 hoặc tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ website: www.chicuctdc.gov.vn.