Kinh tế


TPHCM tăng trưởng ổn định

TPHCM tăng trưởng ổn định. Nhiều kiến nghị của lãnh đạo TPHCM đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Chính phủ quyết định

Tin liên quan