Giáo dục


Trại hè du lịch tại Thái Lan

Trại hè du lịch tại Thái Lan. Viện Quản lý phát triển (NIDA) Thái Lan tổ chức chương trình trại hè lần 3 Sustainable Tourism (Du lịch bền vững) diễn ra từ ngày 17 - 26.6.2014 tại Bangkok. NIDA sẽ tài trợ toàn bộ chi phí nội địa trong thời gian diễn ra trại hè.

Tin liên quan

Viện Quản lý phát triển Thái Lan tổ chức chương trình trại hè lần 3 “Sustainable Tourism” (Du lịch bền vững) diễn ra từ ngày 17 - 26.6.2014 tại Bangkok. NIDA sẽ tài trợ toàn bộ chi phí nội địa trong thời gian diễn ra trại hè.

Đối tượng tham dự là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 hoặc đã tốt nghiệp. Sinh viên đăng ký phải gửi một bài tự luận bằng tiếng Anh ít nhất 1.000 từ theo chủ đề bắt buộc. Hạn chót đăng ký: ngày 7.3.2014. Thông tin cụ thể xem tại: http://oia.nida.ac.th/main/en/

Đăng Nguyên