Văn hóa


Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam. Gần 200 bản đồ, sơ đồ, ảnh, tài liệu, hiện vật được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam khai mạc ngày 22-7-2014 tại Hà Nội.

Tin liên quan

Gần 200 bản đồ, sơ đồ, ảnh, tài liệu, hiện vật được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam khai mạc ngày 22-7-2014 tại Hà Nội. Các tài liệu, hiện vật này được trưng bày theo 3 nội dung: Chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam và Biển đảo trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc hiện nay. Trong phần hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam, các tài liệu, hiện vật khẳng định tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khai thác, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng thế trận toàn dân và an ninh nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Người cũng dành nhiều tình cảm cho quân, dân vùng biển đảo, trong đó có các chiến sĩ hải quân. Điều này thể hiện qua từng bức thư, bài viết, lời dặn của Người khi tới thăm bộ đội hải quân, nhân dân các tỉnh, thành ven biển... Triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự và Ủy ban biên giới quốc gia phối hợp tổ chức.