Công nghệ


Trình duyệt mới trên Windows 10: Take Note Mode, Reading Mode, Cortana

Trình duyệt mới trên Windows 10: Take Note Mode, Reading Mode, Cortana.

Tin liên quan

Microsoft nói về 3 điểm chính trên trình duyệt mới mà họ sẽ trang bị trên đó là Reading Mode, Take Note Mode và Cortana. Với Readding Mode anh em có thể xem nội dung chính của trang web trong khi các phần còn lại mờ xuống. Còn với Take Note Mode thì chúng ta có thể dễ dàng dùng bút hoặc ngón tay để ghi chú lên trang web sau đó chia sẻ với người khác. Còn Cortana bây giờ được gắn thẳng vào trong trình duyệt và trở thành trình duyệt đầu tiên trang bị trợ lý ảo.

Trình duyệt mới trên Windows 10: Take Note Mode, Reading Mode, Cortana
Reading Mode trên trình duyệt Spartan. Hoan hô Microsoft đã mang tính năng hay này đến người dùng Windows.

Trình duyệt mới trên Windows 10: Take Note Mode, Reading Mode, Cortana
Take Note Mode trên trình duyệt Spartan của Windows 10. Có thể dùng bút hoặc ngón tay vẽ thêm gì đó trên web và share.

Trình duyệt mới trên Windows 10: Take Note Mode, Reading Mode, Cortana
Cortana không chỉ có trên máy mà ngay cả trên trình duyệt riêng. Nó giúp chúng ta giao tiếp với trình duyệt qua trợ lý ảo, giọng nói dễ dàng hơn.