Cười


Trò bịp siêu đẳng

Trò bịp siêu đẳng. Anh chàng làm ảo thuật mở cửa thang máy.

Tin liên quan

Trò bịp siêu đẳng

Giật cả mình. 

Trò bịp siêu đẳng

"Ối giời ơi con cá khổng lồ cắn em".

Trò bịp siêu đẳng

Ảo thuật gia bịp bợm.

Trò bịp siêu đẳng

"Có bom, chạy thôi".

Trò bịp siêu đẳng

Đừng troll nhau thế chứ.

Trò bịp siêu đẳng

"Em cứ tưởng cửa có kính".

Trò bịp siêu đẳng

"Trời ơi có người nhảy lầu".

Trò bịp siêu đẳng

"Sao em hút mãi không được tí sữa nào thế nhỉ?"

Trò bịp siêu đẳng

Giả chết cũng không thoát.

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)