Cười


Trở về ngay thôi

Trở về ngay thôi. Một bà khiếu nại với văn phòng cung cấp người giúp việc: Cô gái mà các chị gửi tới làm việc cho tôi đã bỏ trốn cùng chồng tôi! .

Tin liên quan

- Các chị phải chịu trách nhiệm về việc này.

- Xin bà đừng lo, chúng tôi xin gửi tới một cô khác đẹp hơn, và chồng bà sẽ trở về ngay thôi!

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: