Thể thao


TRỰC TIẾP SLNA - SHB.ĐN: Sân Vinh rực lửa

TRỰC TIẾP SLNA - SHB.ĐN: Sân Vinh rực lửa. Thời tiết ở Vinh lúc này rất nóng bức và đó là khó khăn cho SHB.ĐN.

Tin liên quan

SLNA SHB.ĐN
TRỰC TIẾP SLNA - SHB.ĐN: Sân Vinh rực lửa 0-0 TRỰC TIẾP SLNA - SHB.ĐN: Sân Vinh rực lửa
SLNA Dự kiến: Nguyên Mạnh – Ngọc Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng – Hoàng Thịnh, Moreira, Phi Sơn, Công Vinh – Emile, Voinea.
SHB.ĐN Dự kiến: Thanh Bình – Huy Toàn, Phước Vĩnh, Valentic, Hoàng Quãng– Anh Khoa, Minh Tâm, Thanh Hưng, Vũ Phong – Zbrun, Bernado.