Xã hội


Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM chịu trách nhiệm bán đấu giá tài sản nhà nước

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM chịu trách nhiệm bán đấu giá tài sản nhà nước. Đó là điểm mới về bán đấu giá tài sản được quy định tại Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực từ ngày 30-5-2011.

Tin liên quan

(SGGP).- Đó là điểm mới về bán đấu giá tài sản được quy định tại Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn TPHCM, có hiệu lực từ ngày 30-5-2011.

Theo đó, việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, và tài sản nhà nước không thuộc trường hợp thành lập hội đồng bán đấu giá tài sản sẽ giao cho tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp của nhà nước. Quy định này nhằm đảm bảo việc bán đấu giá tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Được biết, tại TPHCM hiện chỉ có một tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp của nhà nước là Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM – trực thuộc Sở Tư pháp TPHCM. Trong năm 2010 và quý 1 năm 2011, trung tâm đã bán đấu giá thành công 261 cuộc, với tổng giá bán gần 812 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 39 tỷ đồng.

A.CHÂN