Giáo dục


Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng tuyển 2.200 chỉ tiêu năm 2015

Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng tuyển 2.200 chỉ tiêu năm 2015. Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phê duyệt đề án tuyển sinh năm 2015 của Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng với tổng chỉ tiêu là 2.200.

Tin liên quan

Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phê duyệt đề án tuyển sinh năm 2015 của Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng với tổng chỉ tiêu là 2.200.

Trường xét tuyển bằng hai phương thức: dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả học tập năm lớp 12 của thí sinh.

Cụ thể, trường dành 660 chỉ tiêu (chiếm 30% trong tổng chỉ tiêu) để xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

TÊN NGÀNH

MÔN XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhToán, Lý, Tiếng Anh

160

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhToán, Lý, Tiếng Anh

150

Công nghệ Kỹ thuật ôtô

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhToán, Lý, Tiếng Anh

150

Công nghệ thông tin

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhToán, Lý, Tiếng Anh

100

Công nghệ Kỹ thuật nhiệt

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhToán, Lý, Tiếng Anh

50

Công nghệ may

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhToán, Lý, Tiếng Anh

50

Và 1.540 chỉ tiêu (70% trong tổng chỉ tiêu) để xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Điều kiện là thí sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lên.

TÊN NGÀNH

CHỈ TIÊU

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

490

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

300

Công nghệ Kỹ thuật ôtô

200

Công nghệ thông tin

300

Công nghệ Kỹ thuật nhiệt

150

Công nghệ may

100

Mỹ Quyên