Bất động sản


Từ 5/7, cấp giấy tờ nhà đất chỉ còn 33 ngày

Từ 5/7, cấp giấy tờ nhà đất chỉ còn 33 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận nhà đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Việt kiều không quá 33 ngày (thay vì 50 ngày như trước đây).

Tin liên quan

Thời gian cấp giấy chứng nhận nhà đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Việt kiều không quá 33 ngày (thay vì 50 ngày như trước đây).

Từ 5/7, cấp giấy tờ nhà đất chỉ còn 33 ngày


Đó là nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 16 do Bộ TN&MT ban hành, có hiệu lực từ ngày 5/7. Cụ thể, thời gian thực hiện các công việc tại UBND xã, phường không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tương tự, tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không quá 15 ngày làm việc; tại cơ quan về nhà ở, xây dựng, nông nghiệp không quá năm ngày làm việc. Thời gian thực hiện việc ký giấy chứng nhận của UBND quận, huyện không quá ba ngày làm việc.

Cùng với đó, thời gian cấp giấy chứng nhận nhà đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài là 28 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 
Theo PLTP.HCM