Tài chính


Ưu đãi lãi suất cho phát triển thủy sản

Ưu đãi lãi suất cho phát triển thủy sản. Từ ngày 25-8, Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản sẽ có hiệu lực.

Tin liên quan

Thứ Ba, 17:2712/08/2014

Từ ngày 25-8, Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản sẽ có hiệu lực.

Theo đó, đối với việc đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, chủ tàu được vay vốn ngân hàng thương mại tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu chỉ trả 1%/năm và ngân sách nhà nước cấp bù 6%/năm. Đối với đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay vốn NH thương mại với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm và ngân sách nhà nước cấp bù 4%/năm.

Thời hạn các khoản vay trên là 11 năm, trong đó năm đầu tiên chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc, ngân sách nhà nước cấp bù số lãi vay của chủ tàu được miễn năm đầu cho các NH thương mại.

T.Phương