Xã hội


Vấn đề biển Đông đặt ra nhiều thách thức với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Vấn đề biển Đông đặt ra nhiều thách thức với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tới, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức vô cùng to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Tin liên quan

Trong những năm tới, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt đặt ra nhiều khó khăn, thách thức vô cùng to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

dai-hoi-TCCTToàn cảnh phiên khai mạc Đại hội lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Trường Sơn

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhận định như vậy khi phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị diễn ra sáng nay 21.7.

Dự hội nghị có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị…

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, nhạy bén, giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định những chủ trương, giải pháp sát, đúng về công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội.

Hoạt động của Tổng cục Chính trị đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị đối với toàn quân.

Về phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thượng tướng Ngô Xuân Lịch dự báo trong những năm tới tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp. Trong đó vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức vô cùng to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta.

Theo thượng tướng Lịch, cùng với những thách thức, phức tạp trên biển, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ ta, gây mất ổn định chính trị - xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, lực lượng vũ trang, với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; đặc biệt là chống phá về đường lối, cương lĩnh và nhân sự trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chủ chốt, chuyên gia đầu ngành có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng... có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén sắc sảo về chính trị, luôn giữ tính Đảng, tính nguyên tắc trong nắm bắt xử lý tình huống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó là yêu cầu tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, thực sự là hạt nhân đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và toàn cơ quan; phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức quần chúng và vai trò tổ chức, điều hành của hệ thống chỉ huy... tăng cường hoạt động phối hợp và tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10.

Đại hội cũng sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới; bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 10.

Trường Sơn