Xã hội


Vẫn khỏe như xưa

Vẫn khỏe như xưa. Hai cụ ông ngồi trò chuyện trong công viên.

Tin liên quan

Vẫn khỏe như xưa

Một cụ than thở vì sức khỏe dạo này giảm sút trầm trọng, mọi khi đi bộ hàng chục cây số mà chưa thấy mệt nhưng nay chỉ đi vài bước đã bở hơi tai rồi.

Cụ ông thứ hai tiếp lời:

- Còn tôi sức khỏe vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Hồi trẻ, tôi không thể nào vác nổi bao gạo một tạ. Bây giờ vẫn thế!

- !?

Thị Nở

Vẫn khỏe như xưa

Vợ chồng già lái xe

Một cặp vợ chồng già lái xe ra khu ngoại thành chơi.