Cười


Vân Sơn hát 'Hãy trả lời em' và đọc rap khó đỡ

Vân Sơn hát Hãy trả lời em và đọc rap khó đỡ. Em hỏi anh có bao giờ, con sông kia thôi ngừng trôi. Anh trả lời em rằng, một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô...

Tin liên quan

Bác Ba Phi