Thể thao


VĐV Việt Nam ngã gần vạch đích, mất HCV

VĐV Việt Nam ngã gần vạch đích, mất HCV. Quách Thị Lan đã ngã ngay trước vạch đích, để tuột HCV nội dung 400m vượt rào.

Tin liên quan

Ở nội dung chạy 400m rào nữ, Quách Thị Lan chỉ giành tấm HCB dù đã liên tục dẫn đầu trong gần như toàn bộ cuộc thi.

Sau khi vượt qua thanh rào cuối cùng, Quách Thị Lan tiếp đất không tốt nên không giữ được thăng bằng ở những mét cuối cùng. Nữ VĐV này chạy loạng choạng, dù rất nỗ lực nhưng đã ngã khuỵu ngay trước vạch đích. Cú ngã đó khiến Quách Thị Lan để tuột chiếc HCV vào tay VĐV Thái Lan.