Văn hóa


Vết thương chiến tranh

Vết thương chiến tranh.

Tin liên quan

Giá đừng có chiến tranh
thì đâu có
Những mái đầu xanh
phải chịu cảnh tàn phế
thì đâu có

Những mái đầu xanh

phải chịu cảnh tàn phế

đâu có

Những cuộc tiễn đưa nhiều nước mắt

Vợ tiễn chồng

Mẹ tiễn con

Để rồi từng đêm

từng đêm

Mẹ ngồi thao thức nhớ thương con

Ôi chiến tranh!

Chiến tranh đã qua đi

Nhưng vết thương đau còn đó

Có biết bao mái đầu xanh vô tội

Phải mang trong mình chất độc màu da cam

Và trong đó có tôi!./.