Cười


Vì sao các em không chịu hiểu?

Vì sao các em không chịu hiểu?. Sau một thôi một hồi giảng giải, thầy giáo giận dữ mắng học sinh:

Tin liên quan

- Tôi đã giảng đến thế rồi mà các anh chị vẫn không hiểu ư? Tôi như người đong gạo, vo sẵn, đổ gạo vào nồi và rút luôn hộ dây. Các anh chị chỉ việc cắm điện thôi là xong mà cũng không làm được. Tôi thật không hiểu lý do tại sao nữa? 

Dưới lớp vang lên: 

- Thưa thầy, vì mất điện.

Cá Kèo