Pháp luật


Video: Bầu Kiên kêu oan trước tòa

Video: Bầu Kiên kêu oan trước tòa. Trước tòa, bầu Kiên nói mình không có tội và kiến nghị về việc bị cùm chân, mặc áo tù.

Tin liên quan

Trước tòa, bầu Kiên nói mình không có tội và kiến nghị về việc bị cùm chân, mặc áo tù.
N.Dũng