Xã hội


Video clip: Lực lượng kiểm ngư túc trực thống kê tàu Trung Quốc

Video clip: Lực lượng kiểm ngư túc trực thống kê tàu Trung Quốc. Trong những ngày chấp pháp trên biển, các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển làm nhiệm vụ chấp pháp tại Hoàng Sa luôn duy trì chế độ trực canh, đặc biệt và quan sát tình hình trên không, trên biển để kịp thời ứng phó, xử lý trong mọi tình huống.

Tin liên quan

Trong những ngày chấp pháp trên biển, các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển làm nhiệm vụ chấp pháp tại Hoàng Sa luôn duy trì chế độ trực canh, đặc biệt và quan sát tình hình trên không, trên biển để kịp thời ứng phó, xử lý trong mọi tình huống.

PV Thanh Niên Online đã tham gia 1 ca trực (trong tháng 5.2014) cùng cán bộ kiểm ngư Vùng 4, Cục Kiểm ngư Việt Nam, và phỏng vấn cán bộ trực canh về âm mưu - thủ đoạn của các tàu của Trung Quốc quanh giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng, Việt Nam).

Mời bạn đọc xem video clip:

Mai Thanh Hải(thực hiện)