Xe


Video: Vượt liều tốc độ cao, xe hơi lộn nhào như xiếc

Video: Vượt liều tốc độ cao, xe hơi lộn nhào như xiếc. Tình huống điển hình khi vượt đoàn xe cùng chiều với tốc độ cao mà tài xế không căn đủ khoảng cách tránh xe ngược chiều, khó tránh khỏi tai nạn.

Tin liên quan

Tình huống điển hình khi vượt đoàn xe cùng chiều với tốc độ cao mà tài xế không căn đủ khoảng cách tránh xe ngược chiều, khó tránh khỏi tai nạn.

Xem video
Nguồn: YoutubeQuốc Khánh