Cười


Việc ai người đó làm

Việc ai người đó làm. Xưa có một người tập bắn cung tên, nhỡ tay bắn phải đùi, nên mời thầy ngoại khoa đến chữa.

Tin liên quan

Thầy lấy dao cứa bỏ phần mũi tên ở ngoài ra, làm xong, đòi lấy tiền đi về. Người nhà giận dữ hỏi:

- Ngoài da bây giờ phẳng rồi, nhưng còn cái phần mũi tên cắm sâu vào thịt làm thế nào?

Thầy ngoại khoa liền nói:

- Cái này tôi chịu, xin mờ thầy nội khoa.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: