Chính trị


Việt Nam lần đầu chủ trì phiên họp của IAEA

Việt Nam lần đầu chủ trì phiên họp của IAEA. Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ họp Ủy ban Hỗ trợ và Hợp tác kỹ thuật (TACC) và phiên toàn thể từ ngày 25 đến 29/11 tại Vienna (Áo).

Tin liên quan

Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ họp Ủy ban Hỗ trợ và Hợp tác kỹ thuật (TACC) và phiên toàn thể từ ngày 25 đến 29/11 tại Vienna (Áo), Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm qua.Đây cũng là phiên đầu tiên Việt Nam chủ trì với tư cách Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA niên khóa 2013-2014.

TACC sẽ xem xét Báo cáo đánh giá về các hoạt động hợp tác kỹ thuật của IAEA năm 2013 và thảo luận Chương trình hợp tác kỹ thuật do IAEA đề xuất cho giai đoạn 2014-2015, trong đó có 5 dự án hợp tác kỹ thuật với Việt Nam thuộc các lĩnh vực điện hạt nhân, y học hạt nhân, nông nghiệp và công nghiệp.

Phiên toàn thể của Hội đồng sẽ kiểm điểm tình hình triển khai Kế hoạch hành động của IAEA về an toàn hạt nhân, trong đó báo cáo về hoạt động đánh giá và dự báo của IAEA trong ứng phó tình huống khẩn cấp tại các nhà máy điện hạt nhân, hoạt động thanh sát tại CHDCND Triều Tiên, Iran, Syria...

Trước đó, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Thống đốc, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thiệp đã tham vấn với 34 quốc gia thành viên Hội đồng, đại diện 5 nhóm khu vực, các nhóm G77, Ảrập, Không liên kết và Liên minh châu Âu để chuẩn bị cho việc thảo luận, tổ chức và điều hành các cuộc họp nói trên.