Chính trị


Việt Nam tham dự Hội nghị đại hội đồng AICESIS

Việt Nam tham dự Hội nghị đại hội đồng AICESIS. Ngày 21/7, Hội nghị Đại hội đồng của Hiệp hội quốc tế Hội đồng kinh tế-xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS) năm 2011 đã khai mạc tại thủ đô Rome của Italy.

Tin liên quan

Ngày 21/7, Hội nghị Đại hội đồng của Hiệp hội quốc tế Hội đồng kinh tế-xã hội và các tổ chức tương đương (AICESIS) năm 2011 đã khai mạc tại thủ đô Rome của Italy.

Đoàn Việt Nam gồm 4 thành viên do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu tham dự hội nghị, diễn ra từ ngày 21-23/7.
 
Việt Nam tham dự Hội nghị đại hội đồng AICESIS
Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. (Nguồn: Internet)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch AICESIS Antonio Marzano tổng kết các hoạt động của AICESIS trong nhiệm kỳ 2009-2011. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề mang tính toàn cầu theo chủ đề "Vai trò của AICESIS với phương thức quản lý mới về môi trường, kinh tế và xã hội toàn cầu."

Ông Vũ Trọng Kim đã gửi bài tham luận đến hội nghị, trong đó nêu rõ những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam và kết quả công tác xóa đói giảm nghèo - từ một nước thiếu lương thực đầu những năm 1990, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và an ninh lương thực luôn được giữ vững.

Bài tham luận cũng nêu rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Với vai trò, nhiệm vụ của mình, là một thành viên của AICESIS, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang góp phần cùng Nhà nước Việt Nam thực hiện có kết quả "Chiến lược toàn diện về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo" để đạt được Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) của Liên hợp quốc.

Trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế thế giới, Việt Nam vừa chú trọng chất lượng tăng trưởng, vừa hết sức chú trọng về an sinh xã hội.

Ông Vũ Trọng Kim cho biết trong quá trình hợp tác với Việt Nam, Liên hợp quốc và các đối tác phát triển khác đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo và nhiều khả năng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu còn lại trước năm 2015.

AICESIS được thành lập năm 1999 và đến nay đã có 64 quốc gia thành viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đại diện cho Việt Nam, trở thành thành viên chính thức của AICESIS vào năm 2009.