Tài chính


Vietcombank có khả năng bị 'xù' hơn 50% nợ xấu

Vietcombank có khả năng bị xù hơn 50% nợ xấu. 6 tháng đầu năm, Vietcombank có tổng cộng 9.031 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,09% trên tổng dư nợ, trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.765 tỷ đồng.

Tin liên quan

(VTC News)  -  6 tháng đầu năm, Vietcombank có tổng cộng 9.031 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,09% trên tổng dư nợ, trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.765 tỷ đồng, tăng 70,7%.


Lãi tăng cùng nợ xấu
Báo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2014 của Vietcombank cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý 2/2014 của Vietcombank đạt 1.059,97 tỷ đồng, tăng 192,75 tỷ đồng, tương ứng 22,23%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.229,82 tỷ đồng, tăng 245,38 tỷ đồng, tương ứng 12,37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lãi ròng của Vietcombank được cải thiện khi đa số các chỉ tiêu thu nhập đều được cải thiện. Thu nhập lãi thuần quý 2/2014 đạt 2.806,4 tỷ đồng, tăng 253,8 tỷ đồng, tương ứng 9,94% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.572,02 tỷ đồng.

Vietcombank có khả năng bị 'xù' hơn 50% nợ xấu
 Nợ xấu ở Vietcombank đang tăng lên

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 435,53 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 859,76 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 526,15 tỷ đồng, tăng 398,24 tỷ đồng, tương ứng 311,34% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 766,93 tỷ đồng.
Trong kỳ, một số hoạt động đi lùi như hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, đóng góp của những hoạt động này không lớn nên tổng thu nhập của ngân hàng vẫn cải thiện so với năm ngoái.
Cụ thể, quý 2/2014, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank đạt 4.195,56 tỷ đồng, tăng 610,73 tỷ đồng, tương ứng 17,04% so với quý 2/2013; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 8.314,32 tỷ đồng.
Tổng chi phí hoạt động đạt 1.640,1 tỷ đồng, tăng 359,93 tỷ đồng, tương ứng 28,12% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 6 tháng đạt 3.059,97 tỷ đồng.
Do chi phí có tốc độ tăng mạnh hơn tổng thu nhập hoạt động nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng tăng ít hơn thu nhập. Cụ thể, chỉ tiêu này trong kỳ đạt 2.555,46 tỷ đồng, tăng 250,8 tỷ đồng, tương ứng 10,88%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.254,35 tỷ đồng.
Trong quý 2, Vietcombank nâng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Chỉ tiêu này đạt 1.209,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 1.166,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Có thể thấy, trong kỳ, lợi nhuận của Vietcombank tăng đáng kể. Lợi nhuận thu được chủ yếu từ thu nhập lãi thuần. Nói cách khác, đó là hoạt động cho vay. Tín dụng của Vietcombank tăng 6,6% và huy động vốn tăng gần 14%.
Đẩy mạnh cho vay nên Vietcombank đang phải đối mặt với vấn đề nợ xấu. Báo cáo cho thấy ngân hàng có tổng cộng 9.031 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 3,09% trên tổng dư nợ, trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 4.765 tỷ đồng, tăng 70,7% trong vòng 6 tháng.

Cuối năm 2013, nợ xấu của Vietcombank chỉ dừng ở 2,73% và nợ có khả năng mất vốn chưa đến 2.800 tỷ đồng.

Thu nhập 'trong mơ'
Với việc gia tăng lãi suất trong quý 2, Vietcombank đã điều chỉnh tăng cả về nhân sự, quỹ lương cũng như mức thu nhập trung bình.
Cụ thể, tính tới thời điểm 30/6/2014, Vietcombank có 13.449 nhân sự, không đổi so với đầu năm nhưng tăng 198 người so với cuối quý 1. Quỹ lương trong kỳ đạt 1.511,96 tỷ đồng giúp mỗi nhân viên Vietcombank nhận bình quân 112,42 triệu đồng/người/6 tháng, tương đương 18,74 triệu đồng/người/tháng.
6 tháng đầu năm 2013, thu nhập của nhân viên Vietcombank là 90,28 triệu đồng/người/6 tháng, tương ứng 15,06 triệu đồng/người/tháng. Có thể thấy, chỉ sau 1 năm, nhân viên Vietcombank đã có thêm 3,68 triệu đồng/người/tháng từ lương thưởng.
Vietcombank có 5 công ty con với tổng nhân sự là 13.873. Có thể thấy, đa số nhân sự của Vietcombank đều nằm ở ngân hàng. Tuy nhiên, Vietcombank không quá ưu tiên nhân viên ngân hàng về lương thưởng.
Thu nhập của người lao động trong toàn hệ thống tương đương nhau. Trung bình, mỗi nhân viên trong hệ thống Vietcombank nhận 111,96 triệu đồng/người/6 tháng, tương đương 18,66 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này thấp hơn không đáng kể so với thu nhập nhân viên ngân hàng.


Bảo Linh