Tài chính


Vietcombank giảm phí rút tiền mặt cho thẻ ghi nợ quốc tế

Vietcombank giảm phí rút tiền mặt cho thẻ ghi nợ quốc tế. Phí rút tiền mặt của thẻ ghi nợ quốc tế ngoài hệ thống của VCB trên lãnh thổ VN giảm từ 50.000 đồng/lần xuống 10.000 đồng/lần, ngoài lãnh thổ Việt Nam giảm từ 6% xuống 4%/doanh số rút tiền.

Tin liên quan

Phí rút tiền mặt của thẻ ghi nợ quốc tế ngoài hệ thống của VCB trên lãnh thổ VN giảm từ 50.000 đồng/lần xuống 10.000 đồng/lần, ngoài lãnh thổ Việt Nam giảm từ 6% xuống 4%/doanh số rút tiền.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo giảm mức phí rút tiền mặt của thẻ ghi nợ quốc tế tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank.

Theo đó, mức phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank được áp dụng từ ngày 9/6 trong lãnh thổ Việt Nam là 10.000 đồng cho một lần giao dịch (mức cũ là 50.000 đồng một lần giao dịch) và ngoài lãnh thổ Việt Nam là 4% doanh số rút tiền mặt (mức cũ là 6%/doanh số rút tiền).

Theo Vietcombank