Đời sống


Vietcombank phối hợp thu ngân sách

Vietcombank phối hợp thu ngân sách. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) cho biết, thực hiện chủ trương hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) của Chính Phủ, Vietcombank đã thực hiện triển khai dịch vụ thu NSNN với Kho bạc Nhà nước và các Cục Thuế trên toàn quốc.

Tin liên quan

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) cho biết, thực hiện chủ trương hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) của Chính Phủ, Vietcombank đã thực hiện triển khai dịch vụ thu NSNN với Kho bạc Nhà nước và các Cục Thuế trên toàn quốc.

Vietcombank phối hợp thu ngân sách
Vietcombank sẽ cung cấp các dịch vụ giúp khách hàng dễ dàng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách


Trên cơ sở đó, Vietcombank Chi nhánh Bắc Giang vừa ký thỏa thuận tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) với Kho bạc Nhà nước và Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Theo thỏa thuận, các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về công tác tổ chức thu, quản lý, phối hợp thu nộp NSNN hiện hành.

Tổ chức thực hiện kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu để phối hợp triển khai thực hiện thu NSNN qua tài khoản tiền gửi của hệ thống Kho bạc Nhà nước tại Vietcombank Bắc Giang.

Đại diện Vietcombank nhấn mạnh: “Việc triển khai dịch vụ thu NSNN đánh dấu sự hợp tác phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa Vietcombank, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan Thuế trong việc triển khai dự án hiện đại hóa thu NSNN, nằm trong lộ trình thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ”.

Vietcombank sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán, thu chi hộ, quản lý tiền mặt, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ khác với NSNN một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Anh Tú