Kinh tế


VietinBank họp bất thường, bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị

VietinBank họp bất thường, bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VietinBank sáng nay đã thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019. Một trong 3 thành viên mới có sự xuất hiện của người cũ đến từ VPBank.

Tin liên quan

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VietinBank sáng nay đã thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019. Một trong 3 thành viên mới có sự xuất hiện của “người cũ” đến từ VPBank.

Sáng nay 24/7, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Một trong những nội dung được quan tâm tại phiên họp là bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019, nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, tạo tiền đề cho ngân hàng ngày càng phát triển.
Theo đó, 3 thành viên mới trong HĐQT trược bầu bổ sung gồm: ông Phùng Khắc Kế, nguyên là thành viên HĐQT độc lập VPBank làm thành viên HĐQT độc lập VietinBank; ông Michael Knight Ipson, nguyên Ủy viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2004 - 2009 làm thành viên HĐQT VietinBank và bà Trần Thu Huyền,trưởng phòng tổ chức cán bộ và đào tạo VietinBank làm thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ mới.

VietinBank họp bất thường, bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị
Chủ tịch VietinBank Nguyễn Văn Thắng (giữa) chúc mừng các nhân sự mới.
Với 3 thành viên vừa được bầu bổ sung trên, hiện HĐQT VietinBank gồm 10 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch.

Cùng với đó, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VietinBank còn thông qua các nội dung chính gồm: Sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank; Sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VietinBank.

Thông tin từ VietinBank cho biết: Trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm 2014, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của VietinBank tiếp tục duy trì ở nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Các chỉ tiêu về quy mô đều tăng trên 13% so với cùng kỳ năm trước và đạt trên 90% kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2014. So với đầu năm 2014, tổng tài sản VietinBank tăng 3,5%; nguồn vốn tăng 4% và dư nợ tín dụng tăng trưởng 3%; lợi nhuận trước thuế đạt 56% kế hoạch đại hội đồng cổ đông 2014. VietinBank tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản trị rủi ro, tăng cường công tác quản lý và thu hồi xử lý nợ, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Trước đó, ngày 29/4/2014, VietinBank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau: Tổng tài sản 640.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013; Nguồn vốn huy động 573.000 tỷ đồng, tăng 12%; Dư nợ cho vay & đầu tư 600.000 tỷ đồng, tăng 12%; Vốn chủ sở hữu đạt gần 55 ngàn tỷ đồng, dẫn đầu các NHTM về qui mô vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.280 tỷ đồng; lệ cổ tức 10%; ROE là 10-12%; ROA là 1,2-1,5%; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Nguyễn Hiền
Dân trí
Kinh doanh