Chính trị


Vietjet công bố mở đường bay Jakarta - TP Hồ Chí Minh

Vietjet công bố mở đường bay Jakarta - TP Hồ Chí Minh. Sáng 22.8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình, Thường trực Ủy ban đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán năm 2018.

Tin liên quan

Sáng 22.8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình, Thường trực Ủy ban đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán năm 2018.
Vietjet công bố mở đường bay Jakarta - TP Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc

Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao dự toán chi ngân sách sự nghiệp là hơn 2.970 tỷ đồng, trong đó 7 tháng đầu năm được giao bổ sung 76,6 tỷ đồng phục vụ tổ chức APEC, EXPO, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, các hoạt động kỷ niệm năm hữu nghị Việt - Lào - Campuchia. Trong cơ cấu chi, văn hóa thông tin chiếm tỷ lệ cao nhất, 32,5%, tiếp đến là thể dục thể thao , giáo dục đào tạo (21,82%)… Đáng chú ý, tiến độ giải ngân dự án ODA của Bộ về phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Me Kong mở rộng do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ, đạt tỷ lệ rất thấp, đến 30.6.2017 mới được gần 19 tỷ đồng (7,6% so với kế hoạch năm). Về dự toán năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất gần 4.125 tỷ đồng, tăng 37,72% so với ngân sách được giao năm 2017. Trong đó chi đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu tăng mạnh, lần lượt là 90,82% (1.089 tỷ đồng) và 141,19% (130 tỷ đồng).

Vietjet công bố mở đường bay Jakarta - TP Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên giải trình làm rõ một số vấn đề trong dự toán ngân sách năm 2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tăng mức đầu tư cho văn hóa đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước (cả trung ương và địa phương), vì hiện nay, theo số liệu báo cáo năm 2015 của khoảng 50 tỉnh, thành phố, tỷ lệ chi cho văn hóa đạt xấp xỉ 1,8% nhưng chưa mang tính bền vững, đồng đều giữa các tỉnh. Một số công trình văn hóa, thể thao đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, đề nghị cho phép sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo mục tiêu cụ thể đầu tư cho một số dự án quan trọng mang tính quốc gia, như Thư viện quốc gia, Trung tâm thể thao quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Bố trí vốn để thực hiện các đề án phát triển văn hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có các đề án triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020; Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam 2017 - 2020; Đề án xây dựng quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa 2012 - 2020…

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra danh mục nhiệm vụ/công trình ưu tiên thực hiện trong năm 2018, làm rõ tính đặc thù trong hoạt động của ngành, để từ đó có kế hoạch, chiến lược sử dụng kinh phí một cách hiệu quả. Thường trực Ủy ban cũng đặc biệt lưu ý Bộ đôn đốc giải ngân các dự án đang thực hiện, bảo đảm tiến độ đã đề ra.