Kinh tế


Vinateximex được phép phát hành 1 triệu cổ phiếu ra công chúng

Vinateximex được phép phát hành 1 triệu cổ phiếu ra công chúng. Ngày 22/6/2011, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 61/GCN-UBCK cho phép Cty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May (VINATEXIMEX) phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Tin liên quan

Ngày 22/6/2011, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 61/GCN-UBCK cho phép Cty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May (VINATEXIMEX) phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 22/6/2011, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 61/GCN-UBCK cho phép Cty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May (VINATEXIMEX) được chào bán 1,000,000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 10 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là CtyCK Kis Việt Nam.

Cty CP Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May có vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 20 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguyễn Yến

Theo UBCKNN