Cười


Vợ chồng Trấn Thành nhầm ôtô cấp cứu là siêu xe

Vợ chồng Trấn Thành nhầm ôtô cấp cứu là siêu xe. Thay vì chọn siêu xe để chụp ảnh tự sướng như ý định thì vợ chồng Trấn Thành lại lên nhầm xe cấp cứu.

Tin liên quan

Định làm vài bộ ảnh tự sướng cùng siêu xe nhưng Trấn Thành cùng Kiều Linh đã chọn nhầm 'đối tượng'.

Xem video

Vợ chồng Trấn Thành nhầm ôtô cấp cứu là siêu xe

Vợ chồng Trấn Thành định cùng ảnh tự sướng cùng siêu xe để khoe với bạn bè.

Vợ chồng Trấn Thành nhầm ôtô cấp cứu là siêu xe

Sau khi tìm rất nhiều xe...

Vợ chồng Trấn Thành nhầm ôtô cấp cứu là siêu xe

... thì Trấn Thành và Kiều Linh cũng được toại nguyện.

Vợ chồng Trấn Thành nhầm ôtô cấp cứu là siêu xe

Nhưng không may lại chọn nhầm xe cấp cứu.

Thị Nở

Vợ chồng Trấn Thành nhầm ôtô cấp cứu là siêu xe

Người đẹp tức giận vì Trấn Thành nói chuyện dài dòng

Thay vì nói rõ là đi làm giấy chủ quyền sử dụng đất thì Trấn Thành lại nói vòng vo khiến Ngọc Lan vô cùng tức giận.