Kinh tế


Vốn đầu tư nước ngoài giảm lại

Vốn đầu tư nước ngoài giảm lại. TT - Vốn đăng ký mới của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5 giảm mạnh so với ba tháng trước đó. Trong khi đó, xu hướng các dự án có quy mô nhỏ đang tăng lên.

Tin liên quan