Kinh tế


VSH: Doanh thu từ điện 5 tháng đạt 221,8 tỷ đồng

VSH: Doanh thu từ điện 5 tháng đạt 221,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 21/06/2011, doanh thu từ điện đạt 254,6 tỷ đồng. Doanh thu này tính bằng 90% giá của hợp đồng cũ.

Tin liên quan

VSH: Doanh thu từ điện 5 tháng đạt 221,8 tỷ đồng
Tính đến ngày 21/06/2011, doanh thu từ điện đạt 254,6 tỷ đồng. Doanh thu này tính bằng 90% giá của hợp đồng cũ.
Theo tin công bố của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (MCK: VSH), 3 tuần đầu của tháng 6 doanh thu từ điện đạt 32,8 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/06 đạt 254,6 tỷ đồng.

Như vậy, doanh thu từ điện 5 tháng đạt 221,8 tỷ đồng, trong đó tính riêng tháng 5 doanh thu từ điện đạt 45,4 tỷ đồng. Doanh thu này tạm tính bằng 90% giá hợp đồng cũ.

VSH cũng cho biết sản lượng điện sản xuất từ đầu năm đến ngày 21/06 đạt 492,8 triệu kwh, trong đó quý I đạt 247,1 triệu kwh.

Q. Nguyễn
Theo VSH