Thị trường


Vương quốc Bỉ tăng vốn ODA gấp đôi cho Việt Nam

Vương quốc Bỉ tăng vốn ODA gấp đôi cho Việt Nam. Thông qua kỳ họp lần thứ I Ủy ban hỗn hợp Việt- Bỉ về Hợp tác kinh tế, chiều nay (22/6) Vương quốc Bỉ đã cam kết tăng khoản Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Việt Nam từ 32 triệu Euro lên đến 60 triệu Euro.

Tin liên quan

Thông qua kỳ họp lần thứ I Ủy ban hỗn hợp Việt- Bỉ về Hợp tác kinh tế, chiều nay (22/6) Vương quốc Bỉ đã cam kết tăng khoản Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Việt Nam từ 32 triệu Euro lên đến 60 triệu Euro.

CôngThương - Chương trình hợp tác với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 60 triệu Euro tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực chính: đó là lĩnh vực “Nước & vệ sinh môi trường” và “Quản lý nhà nước”. Chương trình hợp tác này rất phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2015 của Việt Nam.

Đối với lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường, dự kiến chương trình sẽ phân bổ 30 triệu Euro cho lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường để ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tại 3 tỉnh là: Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh. Chương trình cũng chú trọng tăng cường năng lực thể chế để giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa, đồng thời hỗ trợ quy hoạch không gian vùng, đô thị và quản lý nguồn nước một cách toàn diện.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thông qua chương trình hợp tác ủy thác với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, hai bên tiếp tục tập trung về cải cách lập kế hoạch. Hai bên dự kiến hỗ trợ khu vực tư nhân, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ. Lĩnh vực này dự kiến được phân bổ 12 triệu Euro.

Bên cạnh đó, chương trình hợp tác dự kiến dành 12 triệu Euro cho quỹ xây dựng năng lực, gấp 3 lần so với giai đoạn trước. 

Với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 60 triệu Euro này, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ sẽ phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực.