Chính trị


Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC

Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC. (Chinhphu.vn) – Sáng 19/7 tại Hải Phòng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính (CCHC).

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – Sáng 19/7 tại Hải Phòng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính (CCHC).

Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Chinhphu.vn

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam, đại diện Sở Nội vụ một số tỉnh thành phía Bắc và đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí.

Đây là hoạt động quan trọng thuộc khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực các cơ quan Chính phủ Việt Nam nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả CCHC” do UNDP và các nhà tài trợ quốc tế khác hỗ trợ thông qua Quỹ Một LHQ.

Tiến trình CCHC ở Việt Nam đã  được tiến hành từ những năm 1990 và Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án, mặc dù kết quả của CCHC đã được tổng hợp, phân tích và đánh giá nhưng nhìn chung việc theo dõi, đánh giá CCHC vẫn chưa được chú trọng đầy đủ. Do vậy việc thực hiện dự án thiết kế và thử nghiệm hệ thống theo dõi, đánh giá các hoạt động và tác động của CCHC là hết sức cần thiết và là một trong những kết quả chính của dự án.

Bản dự thảo Bộ chỉ số lần này đã đưa ra một số lĩnh vực cơ bản có cơ chế theo dõi, đánh giá CCHC phù hợp trong thời gian tới, như: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách TTHC; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Dự thảo nhấn mạnh một số tiêu chí cụ thể của CCHC, đó là: sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giao dịch điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; công khai các thủ tục hành chính; áp dụng ISO trong hoạt động, xã hội hóa dịch vụ công..

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Đinh Duy Hòa cho rằng, xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá nói chung và theo dõi và đánh giá về CCHC nói riêng là một việc còn khá mới ở nước ta.

Đặc biệt CCHC là một việc không dễ đánh giá, đo lường được kết quả trong một thời gian ngắn. Yếu tố quan trọng nhất của hệ thống theo dõi, đánh giá là các chỉ số mà việc xác định các chỉ số đánh giá CCHC trong bối cảnh của Việt Nam là một việc phức tạp. Vì vậy, sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu, Bộ chỉ số sẽ được chỉnh sửa phù hợp và áp dụng thí điểm tại một số bộ, địa phương.

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về Bộ chỉ số theo dõi đánh giá CCHC sẽ tiếp tục được thực hiện tại khu vực phía Nam vào tháng 8 tới.

Lê Sơn