Xã hội


Xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

Xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. TT - Ngày 22-6, theo nguồn tin từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản đã hỗ trợ nghiên cứu xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang - Vĩnh Long). Phương án 1 xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 có cầu dành cho đường bộ cao tốc và cầu dành cho đường sắt đi riêng. Phương án 2 xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 dành cho đường sắt và đường bộ cao tốc đi chung (xây cầu hai tầng).

Tin liên quan

* Cần 59.000 tỉ đồng làm hai đường cao tốc phía Bắc

TT - Ngày 22-6, theo nguồn tin từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản đã hỗ trợ nghiên cứu xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang - Vĩnh Long). Phương án 1 xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 có cầu dành cho đường bộ cao tốc và cầu dành cho đường sắt đi riêng. Phương án 2 xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 dành cho đường sắt và đường bộ cao tốc đi chung (xây cầu hai tầng).

* Hôm qua (22-6), Bộ Giao thông vận tải cho biết đã có văn bản gửi một số nhà đầu tư quan tâm về thông tin và tình hình triển khai hai dự án đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa và Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đang cần tới 59.000 tỉ đồng để xây dựng.

Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa dài khoảng 126,7km. Dự án đường bộ cao tốc Nghi Sơn - Bãi Vọt dài khoảng 92,7km.

N.ẨN - T.PHÙNG