Văn hóa


Xây dựng ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp, thủy sản

Xây dựng ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp, thủy sản. Điểm  rõ nhất là kinh tế các tỉnh, thành trong vùng phát triển nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đùng hướng

Tin liên quan

Xây dựng ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp, thủy sản

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

(VOV) - Điểm  rõ nhất là kinh tế các tỉnh, thành trong vùng phát triển nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đùng hướng

Ngày 14/7, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông cửu long  thời kỳ 2001-2010”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo của các Bộ, ngành Trung ương, đại diện các địa phương và báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trình bày đều có chung nhận định: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 21, điểm nổi rõ nhất là kinh tế các tỉnh, thành trong vùng phát triển nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đùng hướng, hiệu quả sản xuất ngày một được nâng cao, tổ chức huy động tốt các nguồn lực đầu tư và môi trường đầu tư càng ngày càng được cải thiện.

10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trong vùng đạt bình quân 11,7%. Năm 2010 giá trị sản xuất tăng gấp 3,5 lần so với năm 2001, Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2,5 lần và thu ngân sách tăng gấp 6 lần. Các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, phát huy lợi thế chủ lực của vùng và trở thành trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng đánh bắt thủy sản của cả nước. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi cũng có nhiều chuyển biến, toàn vùng cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ …

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, các tỉnh, thành trong vùng vẫn bộc lộ nhiều tồn tại và yếu kém. Dễ nhận thấy nhất là phát triển kinh tế chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp, yếu tố rủi ro còn cao; giáo dục, đào tạo-dạy nghề, văn hóa-xã hội còn nhiều hạn chế, chất lượng thấp so với các vùng, miền khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khu vực ĐBSCL trong mối tương quan với các vùng miền khác trong cả nước. Trong đó, mục tiêu hàng đầu mà Phó Thủ tướng chỉ đạo là tiếp tục xây dựng vùng ĐBSCL là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp, thủy sản của cả nước. Để đạt được điều đó, các bộ ngành và địa phương cần phối hợp chắt chẽ hơn nữa để trỉen khai đồng bộ các chương trình và kế hoạch hành động. Trước hết là chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nguy cơ nước biển dâng, tập trung xây dựng xã nông thôn mới.

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 10 năm tới là tạo ra sự đột phá mạnh mẽ hơn về các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, y tế, dạy nghề; Xây dựng nông thôn mới kết hợp với phát triển hợp lý các đô thị trung tâm và các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Đồng thời, tập trung xây dựng hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng-an ninh: “Chúng ta phải tập trung nâng cao chất lượng phát triển. Tuy rằng mục tiêu là 12-13% nhưng chất lượng và cơ cấu kinh tế cần tập trung cao hơn nữa để tạo nền sản xuất hàng hóa và đời sống người dân được nâng cao. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng thì cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo ở khu vực nông thôn. Để qua đó, đưa thế mạnh này phục vụ cho công nghiệp, dịch vụ. Qua đó, mới tập trung nâng cao đời sống người dân”.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã công bố quyết định của Bộ chính trị về việc thay đổi, bổ sung các thành viên trong Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho các ông Sơn Song Sơn, nguyên Phó Trưởng ban thường trực; Lưu Phước Lượng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và trao Huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều cá nhân khác trong Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ./.

Sông Thao- Thanh Tùng