Người đẹp và xe


Xế đẹp khó thiếu chân dài...

Xế đẹp khó thiếu chân dài.... Cars and Coffee, sự kiện do Ultimate Auto tổ chức vào đầu tháng 3 quy tụ sự góp mặt siêu xe và xế độ thuộc các thương hiệu nổi tiếng

Tin liên quan

Xế đẹp khó thiếu chân dài...

 Cars and Coffee, sự kiện do Ultimate Auto tổ chức vào đầu tháng 3 quy tụ sự góp mặt siêu xe và xế độ thuộc các thương hiệu nổi tiếng

Hãng độ Ultimate Auto tổ chức sự kiện dành cho những người chơi xe và yêu xe tại Mỹ. Đến tham gia còn có sự hiện diện của chiếc Lamborghini Aventador màu xanh của nhà phát triển ứng dụng Allen Wong.

Xế đẹp khó thiếu chân dài...

Lamborghini Aventador.

Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...
Xế đẹp khó thiếu chân dài...

Ảnh: Ultimate Auto
Theo vnexpress