Cười


Xe ôtô biết nhảy

Xe ôtô biết nhảy  . Người tài xế điều khiển chiếc xe ôtô nhảy nhót như vũ công.

Tin liên quan

Người tài xế điều khiển chiếc xe ôtô nhảy nhót như vũ công./ /

Hoài Nam (Nguồn: Break)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây