Công nghệ


Xperia Z2 up hình lên Facebook độ phân giải tối ưu nhất

Xperia Z2 up hình lên Facebook độ phân giải tối ưu nhất. Việc đưa hình lên Facebook ở độ phân giải tối ưu nhất 2048x2048 (tối đa) sẽ giúp cho hình ảnh xem trên Facebook ở trình duyệt hay trên các ứng ụng Facebook đẹp nhất. Trong các thiết bị di động có thể up hình lên Facebook hiện nay thì Xperia Z2 là hỗ trợ độ phân giải này sau iPad. Các thiết bị khác thường up hình lên Facebook ở độ phân giải thấp và không đúng tiêu chuẩn nên cho trải nghiệm không thực sự tốt. Hầu hết hình ảnh chụp từ điện thoại hiện nay được dùng vào việc chia sẻ và chia sẻ Facebook thì gần như là phương tiện chia sẻ phổ biến nhất hiện nay nên việc Sony thực hiện tuỳ biến này trên Z2 là rất quan trọng và thực tế. Hy vọng họ sẽ áp dụng trên các máy Xperia khác và các hãng khác cũng làm điều tương tự.

Tin liên quan

Xperia Z2 up hình lên Facebook độ phân giải tối ưu nhất

Việc đưa hình lên Facebook ở độ phân giải tối ưu nhất 2048x2048 sẽ giúp cho hình ảnh xem trên Facebook ở trình duyệt hay trên các ứng ụng Facebook đẹp nhất. Trong các thiết bị di động có thể up hình lên Facebook hiện nay thì là hỗ trợ độ phân giải này sau iPad. Các thiết bị khác thường up hình lên Facebook ở độ phân giải thấp và không đúng tiêu chuẩn nên cho trải nghiệm không thực sự tốt. Hầu hết hình ảnh chụp từ điện thoại hiện nay được dùng vào việc chia sẻ và chia sẻ Facebook thì gần như là phương tiện chia sẻ phổ biến nhất hiện nay nên việc Sony thực hiện tuỳ biến này trên Z2 là rất quan trọng và thực tế. Hy vọng họ sẽ áp dụng trên các máy Xperia khác và các hãng khác cũng làm điều tương tự.

Mình có kèm 2 hình được tải về từ Facebook sau khi up lên từ Z2. Mình cũng để link Facebook dưới hình để anh em có thể tham khảo.

Xperia Z2 up hình lên Facebook độ phân giải tối ưu nhất
https://www.facebook.com/photo.php?...63885949.1073741883.1152666961&type=1&theater

Xperia Z2 up hình lên Facebook độ phân giải tối ưu nhất
https://www.facebook.com/photo.php?...63885949.1073741883.1152666961&type=1&theater