Chính trị


Xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh hàng nhập khẩu hợp pháp

Xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh hàng nhập khẩu hợp pháp. (Chinhphu.vn) – Kể từ ngày 1/7/2011, các cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu sẽ thực hiện quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA do Bộ Tài chính, Công Thương và Công an mới ban hành.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – Kể từ ngày 1/7/2011, các cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu sẽ thực hiện quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng nhập khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA do Bộ Tài chính, Công Thương và Công an mới ban hành.

Xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh hàng nhập khẩu hợp pháp

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ hàng nhập khẩu - Ảnh minh họa

Điểm đáng chú ý của thông tư này là đối với hàng hoá nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh đang bày bán, để tại kho, bến, bãi thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của cơ sở đó (trong trường hợp cơ sở kinh doanh kho, bến, bãi đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền) thì trong thời hạn 72 giờ thay vì thời hạn tối đa không quá 24 giờ (như quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA), kể từ thời điểm kiểm tra hàng hoá của cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu, phải xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, nếu cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa thì cơ quan kiểm tra hàng hoá đó tiến hành tạm giữ hàng hóa để xác minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Ngoài ra, việc kinh doanh hàng hoá nhập khẩu quy định phải dán tem nhập khẩu nhưng không có tem dán vào hàng hoá theo đúng quy định hoặc có tem dán nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng... sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

  Thu Nga